Interessante links

Algemene info

Opzoeken publicaties Belgisch Staatsblad (jaarrekeningen, oprichtingen)
www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

Kilometerheffing
Axxès: www.axxes.fr/nl/taxe-kilometrique-belge.html
Satellic: www.satellic.be/nl-BE

Dimona-aanvraag
www.socialsecurity.be//site_nl/employer/applics/dimona/index.htm

Opzoeken in Kruispuntbank van Ondernemingen (BTW-nummers, -adressen, -vestigingen)
kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Hinderpremie
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

Bouwsector

Meldingsplicht RSZ – algemene info
www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/general/faq.htm

Inhoudingsplicht belastingen
eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/services

Inhoudingsplicht RSZ
www.socialsecbe/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Werfmeldingplicht
www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/index.htm

Attest 6% Bouw
Om te downloaden of om af te drukken: BTW-Attest