Fiscaliteit

Te bezorgen documenten

1. Identiteitskaart én pincode meenemen bij eerste bezoek.

2. Aanslagbiljet van vorig jaar.

3. Gegevens burgerlijke staat, namen en geboortedatums van de personen ten laste van het gezin.

4. Huwelijkscontract (indien niet gehuwd volgens het wettelijk stelsel).

5. Als personen in het gezin een zware handicap hebben: de nodige attesten.

6. Kadastraal inkomen.

7. Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die de huurder gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep.

8. Huuropbrengsten van eventuele bemeubelde appartementen.

9. Inkomsten van kapitalen die moeten worden aangegeven of waarvan de aangifte voordelig zou zijn.

10. Inning -en bewaringskosten als u kapitaalinkomsten aangeeft.

11. Loonfiches 218.10/281.20/281.25/281.30 van beide echtgenoten.

12. Bewijs van vakantiegeld ontvangen in vorig jaar. Dit geldt alleen voor arbeiders.

13. Fiches van uitkeringen en vergoedingen voor
werkloosheid: fiche 281.13
ziekte en invaliditeit: fiche 281.12 en 281.14
arbeidsongevallen: fiche 281.14 en 281.16
beroepsziekten: fiche 218.14 en 281.16
pensioenen: fiche 281.11
brugpensioenen: fiche 281.17
renten en omzettingsrenten: fiche 281.11 en 281.14
inkomsten uit pensioensparen: fiche 218.15

14. Onderhoudsgeld, zowel wat ontvangen als wat betaald werd, namen en adressen van de personen die betaald of die ontvangen hebben.

15. Bewijzen of attesten van betaalde bijdragen voor aanvullend pensioen of levensverzekering.

16. Fiscaal attest hypothecaire leningen:
Ging de lening vorig jaar in: het attest belastingvermindering en het attest dat het bedrag van de intresten en de aflossing of wedersamenstelling van de kapitalen vermeldt.
Ging de lening vroeger in: het attest dat het bedrag van de intresten en de aflossing of wedersamenstelling van de kapitalen vermeldt.